Osthuset

- för gourmeter

Olika former av ostar

Ost delas vanligen upp i sex olika familjer. Det baseras på ostens tillverkningsmetod och karaktär i utseende, doft och smak. 

Ostfamiljerna består av

  • hårdost
  • kittost
  • blåmögelost
  • färskost
  • getost
  • vitmögelost

Inom varje familj finns en mängd variationer som till exempel vilken typ av mjölk man använder, om mjölken är pastöriserad eller inte, om den är färsk eller surnad, om man har tillsatt bakterie- eller svampkultur, om osten är lagrad och i så fall hur länge den har lagrats. 

1 Nov 2019